Licensed Architects Israel – רישיון אדריכלות בישראל

Licensed Architects in Israel – רישיון אדריכלות בישראל

החל מ2008 חל בישראל שינוי בכל הקשור לרישוי האדריכלים בארץ. שינוי שגרם ללא מעט לחץ עבור הדור החדש של האדריכלים שעכשיו נאלצים לעבור התמחות של שלוש שנים לפני שהם יכולים לגשת למבחני הרישוי. בשביל לקבל את הרישיון לעסוק באדריכלות על האדריכל הצעיר שזה עתה סיים את לימודיו, לסיים התמחות של שלוש שנים במשרד שמוגדר כמשרד מאמן ויכול לספק היקף עבודה בתחומים של בניה פרטית ומסחרית בסדר גודל בינוני עד גדול כפישנדרש על פי ההוראה החדשה. הנחיה זו מתאפשרת אך ורק במשרדים הגדולים ובמשרדים המובילים בארץ. דבר שגורם לאדריכלים הצעירים לעוט על משרות פנויות באותם משרדים, לעיתים בתנאי שכר נמוכים מאלו המגיעים להם. נתון זה הופך את המשימה למצוא משרד אדריכלים מומלץ במרכז או משרד אדריכלים מומלץ בשרון למשימה בלתי אפשרית עבור הדור החדש המנוצל עקב ההוראה החדשה. לרב, האדריכלים הצעירים ימצאו משרות עבודה בעלות תנאים מתאימים במשרדים של אדריכל בתים פרטיים שחלקם אומנםאדריכלים מובילים בתחומם אבל לא מספקים את היקף העבודה הנדרשת על פי חוק בשביל לסיים את ההתמחות. נכון לכתיבת שורות אלו, הדבר נידון בבית משפט ועדיין לא קיבל הכרעה.

רישיון אדריכלות בישראל -054-7333367

Licensed Leading Architects Israel – רישיון אדריכלות בישראל

רישיון אדריכלות בישראל – אדריכלים ומעצבי פנים

Leading architect

אדריכלות מודרנית

אדריכלים מובילים בישראל

עיצוב פנים דירות יוקרה